bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk - Ślub, Warszawa 1957.
2. W. Gombrowicz, Iwona Księżniczka Burgunda, Ślub, Operetka, Historia, Kraków 1994.
3. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.
4. Z. Łapiński, Ja, Ferdydurke, Kraków 1997.
5. K. Zaleski, „Ślub” Witolda Gombrowicza (uwagi inscenizacyjne), w: Gombrowicz i krytycy, oprac: Z. Łaciński, Kraków 1984.
6. M. Głowiński, Komentarze do „Ślubu”, w: Gombrowicz i krytycy, oprac: Z. Łaciński, Kraków 1984.
7. Gombrowicz filozof, oprac F. M. Cataluccio i J. Illg, Kraków 1991

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Zasada sztuczności w Ślubie
2  Ślub - streszczenie
3  Ślub jako tragedia jaźniKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: